Ga naar de homepagina van onze website en klik in de rechterbovenhoek op ‘Log in’. Klik nadat je bent ingelogd op het pijltje naast je naam. Klik vervolgens op ‘Mijn gegevens’, hier kun je gegevens wijzigen zoals je contactgegevens, e-mailadres of wachtwoord. Je gebruikersnaam kun je niet wijzigen.


Heb je het antwoord gevonden?